Ehdot segmentissä

 • Päivitetty

Ehdot etsivät arvoa tietyn tapahtuman ominaisuudelle.

Viimeisin

Kun viimeisin valintaruutu on valittuna, se mahdollistaa haun jokaisen kontaktin viimeisimmästä arvosta (tämän arvon sisältävä viimeisin tapahtuma). Kun se ei ole valittuna, segmentti etsii arvoa mistä tahansa tapahtumasta.

condition_1.png

Ominaisuus

Ominaisuus määrittelee, mistä kentästä tapahtumassa etsit arvoa.

On yksi erityinen tapahtuman ominaisuus:

 • Tapahtuman päivämäärä: Päivä, jolloin tapahtuma saapui LianaAutomationiin.

Muut ominaisuudet

On joukko muita ominaisuuksia (joita joskus kutsutaan "järjestelmäominaisuuksiksi"), jotka kuuluvat henkilölle eivätkä tapahtumille. Niissä on vain yksi mahdollinen arvo, joten "Viimeisin" on valittu automaattisesti (eikä sitä voi muuttaa).

 • Henkilön ID: Henkilön ID LianaAutomationissa. Käytetään Henkilöt-sivulla URL:ssä. 
 • Sähköposti: Henkilön sähköpostiosoite (riippumatta kanavasta / tapahtuman tyypistä)
 • SMS: Henkilön puhelinnumero (riippumatta kanavasta / tapahtuman tyypistä)
 • Extra 1: Ulkoinen ID,  jota esimerkiksi käytetään henkilön tunnisteen tallentamiseen asiakkaan CRM-järjestelmässä.
 • Extra 2: Toinen ulkoinen ID.
 • Seurantaeväste: Lianan seurantaevästeen arvo.

Operaattorit

Operaattorit kaikille ominaisuuksille:

 • on
 • ei ole
 • on tyhjä
 • ei ole tyhjä

Teksti- ja numerotyyppisille ominaisuuksille on lisäksi seuraavat kentät:

 • sisältää
 • ei sisällä
 • alkaa
 • loppuu

Vain numerotyyppisille ominaisuuksille lisäksi seuraavat: 

 • on suurempi kuin
 • on suurempi tai yhtä suuri kuin
 • on pienempi kuin
 • on pienempi tai yhtä suuri kuin

Arvo

Syötä arvo, jota haluat etsiä ominaisuudesta, käyttäen operaattoria.

condition_2.png

Useita arvoja

Useiden arvojen syöttäminen mahdollistaa segmentin etsimään kyseisiä arvoja ominaisuudelle (TAI-operaattori).

Automaattitäydennys

Automaattitäydennys ehdottaa samankaltaisia arvoja, jotka on löydetty tietokannasta.

condition_3.png

Aikaperusteiset ehdot

Aikaperusteiset ehdot toimivat vain kentissä, joiden tyyppi on "Aika". Aika sisältää sekä päiväys- että kellonaika-tiedot, esimerkiksi 2023-01-13 14:01:45.

condition_4.png

Absoluuttiset aikaehdot

Absoluuttiset aikaehdot ovat yksinkertaisimpia aikaehtoja. Ne etsivät arvoja tietyn päivämäärän, kellonajan tai päivän mukaan, ennen sitä, jälkeen sitä tai sen välillä.

 • Päivä: Etsi arvoa tiettynä päivänä, sisältäen vuosi- ja kuukausitiedot, esimerkiksi tapahtumat 2022-04-06 jälkeen.
 • Aika: Etsi arvoa, joka sisältää tietyn aikaleiman, esimerkiksi tapahtumia, joissa aikaleima on ennen klo 07:00.
 • Vuosi: Etsi arvoa, joka sisältää tietyn vuosiluvun, esimerkiksi tapahtumia vuonna 2010.
 • Kuukausi: Etsi arvoa, joka sisältää tietyn kuukauden, esimerkiksi tapahtumia helmikuussa.
 • Kuukaudenpäivä: Etsi arvoa, jonkin tietyn päivän numeron perusteella (1-28).
 • Viikonpäivä: Etsi arvoa, joka on tietty viikonpäinä, esimerkiksi tapahtumat tiistaina.

Kuten muidenkin ehtojen kanssa, useimmissa tapauksissa voit valita useampia arvoja (esimerkiksi kuukausi helmikuu ja kesäkuu).

Suhteelliset aikaehdot

Suhteelliset aikaehdot vertaavat aina nykyistä aikaa.

Vertailutapa

Kolme erilaista vertailutapaa:

 • Vuosia, päivämääriä ja kellonaikaa: Tämä menetelmä tarkistaa arvon sekunnin tarkkuudella. Ole varovainen tätä menetelmää käytettäessä, sillä tapahtumat voivat olla voimassa vain yhden sekunnin ajan segmentissä.
 • Vuosia ja päivämääriä: Tämä menetelmä tarkistaa arvot päivän tarkkuudella. Aikatietoja ei oteta huomioon. Tätä menetelmää käytetään usein, kun etsitään tapahtumia, jotka tapahtuivat eilen, huomenna, 7 päivän kuluttua jne.
 • Vain päivämääriä: Tämä menetelmä tarkistaa päivän tarkkuudella, mutta jättää myös vuositiedot huomiotta. Tämä menetelmä on suositeltavampi, kun etsitään vuosittain toistuvia päivämääriä, kuten syntymäpäiviä.

Lukuväli

Voit etsiä käyttäen: 

 • Enemmän kuin
 • Vähemmän kuin
 • Täsmälleen

Huomio: Se on enemmän/vähemmän kuin, ei enemmän/vähemmän tai yhtä suuri kuin.

Tietty määrä:

 • Päiviä
 • Kuukausia
 • Vuosia
 • Tulevaisuudessa
 • Menneisyydessä

Huomio: Tulevaisuudessa ja menneisyydessä eivät sisällä tätä päivää.

Rajoitukset

Koska alle X menneisyydessä ei sisällä Tänään, vähimmäismäärä, jonka voit syöttää, on 1. Tämä tuottaa kuitenkin tyhjän segmentin: Alle 1 päivä (ei sisällä eilistä) menneisyydessä (ei sisällä tänään) voidaan sanoa olevan eilisen ja tämän päivän välillä.

Poikkeus: Täsmälleen 0 päivää tulevaisuuteen/menneisyyteen tarkoittaa "Tänään".

Esimerkit

Tapahtumat tai aikaleimat Eilen:

 • Vertaa vuosia ja päivämääriä
 • Vähemmän kuin 2 päivää menneisyyteen

Tapahtumat tai aikaleimat ennen eilistä:

 • Vertaa vuosia ja päivämääriä
 • Enemmän kuin 1 päivä menneisyyteen

Tapahtumat tai aikaleimat ennen tätä päivää:

 • Vertaa vuosia ja päivämääriä
 • Enemmän kuin 0 päivää menneisyyteen

Tapahtumat tai aikaleimat seuraavien 3 päivän aikana:

 • Vertaa vuosia ja päivämääriä
 • Vähemmän kuin 4 päivää tulevaisuuteen

Vinkki: Jos haluat sisällyttää Tänään aikavälille, käytä “ei ole” operaattoria ehdossa.

Tapahtumat tai aikaleimat 3 päivän takaa huomiseen (Huominen mukaan luettu).

Condition_5.png

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

0/0 koki tästä olevan apua

Kommentit

0 kommenttia

Kommentointi on poistettu käytöstä.