Lisää uusi segmentti

 • Päivitetty

Uuden segmentin saa luotua Segmentit-osiosta klikkaamalla + -ikonia oikeassa yläreunassa.

segmentointi_2.0_1.png

Uuden segmentin lisääminen

Segmentointi_2.0._2.png

 • Nimi: Lisää segmentille nimi.
 • Kanavat: Valitse kanavat, joista dataa kyseiseen segmenttiin halutaan tuoda. Alasvetovalikko näyttää käytettävissä olevat kanavat, kanavia voi valita yhden tai useamman. Lue lisää Kanavat-osiosta.
 • Poista segmentit: Voit poistaa jossain aiemmin luodussa segmentissä olevat kontaktit uudesta segmentistä. Uuteen segmenttiin ei lisätä kontakteja, jotka ovat segmentissä, joka tähän kohtaan lisätään. Voit valita yhden tai useamman segmentin poistettavaksi.

Segmentin kriteerit

Aseta tapahtumakriteerit, joiden perusteella kontaktit kyseiseen segmenttiin haetaan. Tapahtumakriteerejä voi olla useampia yhdessä segmentissä. 

Tapahtumakriteerissä valitaan haluama tapahtuma. Tapahtuman valinnan jälkeen valitaan tapahtumaan liittyvä ominaisuus, jolle annetaan tietty Ehto ja syötetään Arvo.

segmentointi_2.0._3.png

Kuvan esimerkissä haetaan segmenttiin henkilöt, jotka ovat ID:n mukaisella listalla uutiskirjepalvelu LianaMailerissa ja kontaktin viimeisin tila listalla on tilaaja.

1

Valitse tapahtuma, josta dataa halutaan hakea. Yksittäinen tapahtuma voi pitää sisällään paljon erilaista dataa. Tapahtuman oikealta puolelta voit siirtää tapahtumakriteereitä nuoli-ikoneilla, jos tapahtumakriteereitä on useampi.

Kolmen pisteen takaa voit poistaa kyseisen tapahtumakriteerin tai lisätä kommentin tapahtumakriteerille. Kuvakaappauksessa “Tietyllä uutiskirjelistalla olevat kontaktit” on lisätty kommentti.

2

Lisää yksi tai useampi ominaisuus, jonka perusteella kontaktit haetaan segmenttiin. Valittuun tapahtumaan liittyvät ominaisuudet tulevat alasvetovalikkoon valittavaksi.

Jos ominaisuuksia on useampi, kaikkien ominaisuuksien pitää toteutua, jotta kontakti lisätään segmenttiin. JA-operaattoria käytetään ominaisuuksissa, jos useampi on lisätty.

Viimeisin: voit valita ominaisuuskohtaisesti otetaanko ominaisuuden viimeisin tapahtumaan tullut tieto vain huomioon. Ominaisuuksia tulee tapahtumien myötä datan päivittyessä koko ajan lisää, viimeisin tiedolla voidaan lisätä segmenttiin kontakteja viimeisimmän ominaisuuden mukaan. Esimerkissä tarkastetaan, että listäjäsenyyden viimeisin tila on “Tilaaja”, jotta kontakti ei ole peruuttanut tilaaja.

 • Segmentti valitsee ensin kaikki tapahtumat, jotka ovat voimassa ehtojen osalta ja joiden kohdalla "Viimeisin" ei ole valittuna.
 • Sen jälkeen segmentti etsii viimeisimmän arvon tästä kokoelmasta niiden ehtojen osalta, joissa "Viimeisin" on valittuna.

Lisää alasvetovalikosta Ehto ominaisuudelle, alasvetovalikossa valittavissa esimerkiksi “on”, “ei ole”, “alkaa”, “loppuu”. Lue lisää ehdoista.

Lisää ominaisuuden Arvo (esimerkissä “Tilaaja” ja “163269”). Jos ominaisuuksien arvoja on yhdessä kentässä useampi, TAI-operaattoria käytetään.

+ -ikonista voit lisätä lisää ominaisuuksia ja rastista voit poistaa kyseisen ominaisuuden.

3 Oikeassa reunassa näet segmentin tiedot. Kohdassa kirjoitetaan auki segmentin tapahtumakriteerit, mistä kanavista tietoa haetaan ja näytetään henkilöiden ja tapahtumien määrä segmentissä.
4 Voit lisätä uuden tapahtumakriteerin. Kun lisäät uuden tapahtumakriteerin, voit käyttää TAI / JA / JA EI -operaattoreita.

segmentation_2.0._4_FI_.png

Hakukriteerien säännöt ja operaattorit

 • Kaikkien kriteerin ehtojen on täsmättävä samassa tapahtumassa.
 • Ehdot yhdistetään "JA"-logiikalla. Jos haluat käyttää "TAI"-logiikkaa yhden ehdon kohdalla, syötä useita arvoja valintaruutuun. Lue lisää ehdoista. 

Operaattorit

Operaattorit mahdollistavat useiden kriteerien luomisen, hakemisen vastaavista ehdoista eri tapahtumissa ja niiden yhdistämisen kolmen perus operaattorin avulla.

Eri kriteerien yhdistäminen vertailee henkilöitä keskenään. Henkilö A:lla on tapahtuma, joka täsmää kriteeriin 1 JA / JA EI / TAI henkilöllä on tapahtuma, joka täsmää kriteeriin 2.

 

Suoritusjärjestys

Segmentti yhdistää useita kriteerejä seuraavassa järjestyksessä:

 • JA EI
 • JA
 • TAI
 • Ylhäältä alas

Ominaisuuden yhdistäminen

Ominaisuuden yhdistäminen on käytettävissä, kun käytetään JA- ja JA EI -operaattoreita. Se mahdollistaa yhdistämisen vain silloin, kun sama arvo löytyy samalle ominaisuudelle molemmissa kriteereissä (riippumatta tapahtuman tyypistä).

 • Tapahtumakriteeri 1
  • Tapahtuma: Tilaus
  • Ominaisuus: Tuote
 • Tapahtumakriteeri 2
  • Tapahtuma: Ostoskori
  • Ominaisuus: Tuote

Voit lähettää muistutuksen "Haluatko ostaa tämän uudelleen?" kun henkilöllä on sama tuote ostoskorissaan, mutta hän on jo tilannut tämän tuotteen aiemmin seuraavalla osiolla:

segmentation_2.0._5.png

Ehtojen yhdistäminen yhdessä tai useammassa tapahtumakriteerissä

Yleinen kysymys: Mikä on ero ehtojen yhdistämisessä samassa kriteerissä ja kunkin ehdon erottamisessa omassa kriteerissään "JA"-operaattorin avulla?

Kun yhdistät ehdot samaan kriteeriin, etsit kaikkien näiden ehtojen olevan tosia samassa tapahtumassa henkilölle. Esimerkki: Haluat etsiä henkilöä, joka on ostanut iPhonen (tilauksen tuote on iPhone) Oulun myymälästä (tilauksen sijainti on Oulu).

segmentointi_2.0._6.png

segmentointi_2.0._7.png

Kun erotat ehdot eri kriteereihin, jokainen ehto voidaan löytää erillisistä tapahtumista henkilölle. Esimerkki: Haluat etsiä henkilöitä, jotka ovat ostaneet iPhonen, ei välttämättä Oulussa, mutta jotka ovat ehkä ostaneet jotain muuta Oulun myymälästä.

segmentointi_2.0._8.png

segmentointi_2.0._9.png

 

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

0/0 koki tästä olevan apua

Kommentit

0 kommenttia

Kommentointi on poistettu käytöstä.