Maksutavat

  • Päivitetty

Maksutapojen hallinnassa voidaan määrittää verkkokauppasi asiakkaille käytössä olevat maksutavat. Maksutapojen näkyvyyden voi rajata kullekin asiakasryhmälle erikseen. Nimeä klikkaamalla pääset muokkaamaan maksutavan tietoja ja ikonin kautta voit poistaa maksutapoja järjestelmästä. Verkkokaupan tukemat maksutavat sovitaan yleensä hyvissä ajoin projektin alkuvaiheessa ja verkkomaksuja varten on oltava aina sopimus tehtynä kolmannen osapuolen palveluntarjoajan kanssa, jotta tarvittavat avaimet ja tunnukset ovat käytössä.

maksutavat.png

Maksutavan tiedoissa voit määrittää sille nimet ja kuvaukset eri kieliversioihin. Maksutapoihin voi myös kuulua mahdollisia tunnisteita tai avaimia, minkä lisäksi sille voi lisätä kiinteän kustannuksen, joka sen käytöstä aiheutuu.

maksutapa-asetukset.png

1 Ylimpiin kenttiin tulevat maksutavan nimet eri kielillä. Kunkin kielen lyhenne on laitettu sitä vastaavan kentän nimen perään sulkuihin.
2 Samoin kuin nimissä, voit lisätä maksutavalle kuvaukset kaikille eri kieliversioille erikseen.
3 Lisähinta-kenttään laitetaan maksutavan käytöstä koituva veloitus.
4 Asiakastunnus-kenttään lisätään yrityksesi tunnus maksupalvelun tarjoajaa varten, mikäli sellainen on olemassa kyseisessä maksutavassa. Kenttä koskee verkkomaksuja.
5 Salainen avain ja Avainversio -kentät ovat ylempään kenttään liittyviä maksupalvelun tarjoajalle toimitettavia tietoja, jotka olet saanut palveluntarjoajalta sopimuksen teon yhteydessä. Avainversiota käyttävät vain jotkut palveluntarjoajat.
6 Alimpiin kenttiin voidaan kirjoittaa palveluntarjoajan testitunnus ja testiavain, joilla maksamista ja siinä tapahtuvaa tiedonvälitystä voi testata. Testitunnukset ovat osalle palveluntarjoajista asetettu järjestelmään valmiiksi. Testitunnukset ovat käytössä kun kauppa on testitilassa.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

0/0 koki tästä olevan apua

Kommentit

0 kommenttia

Kommentointi on poistettu käytöstä.