Kysymys: Jos lisään segmenttiin useamman tapahtumakriteerin, missä järjestyksessä kriteerit tarkistetaan?

  • Päivitetty

Segmentin ehtoihin voi lisätä useampaan eri tapahtumaan liittyvän kriteerin. Voit siis tarkastella ja yhdistellä eri kanavista ja tapahtumista tulevia tietoja segmentin luonnissa. Pääsääntönä kannattaa pitää sitä, että kaikki yhtä tiettyä tapahtumaa koskevat ehdot lisätään samaan tapahtumakriteeriin (lohkoon) ja tällöin ne ovat aina muotoa JA. Mikäli haluat TAI-ehdon yhden lohkon sisälle, tulisi muuttujat olla listatyyppisiä, jolloin ne voi lisätä yhden ehdon sisälle.

Alla olevassa kuvassa järjestelmä tarkastaa, että kontaktin yritys (company) on koulutusalalla (education) ja yritys (company) on Suomessa (Finland). Myös, kontaktin pitää olla klikannut uutiskirjeen linkkiä viimeisen 30 päivän sisällä.
segment_criteria.png

Huomaathan, että mahdollisimman pieni tapahtumakriteerilohkojen määrä nopeuttaa huomattavasti LianaAutomation-työkalun tietokantahakuja ja parantaa sitä kautta palvelun suorituskykyä tapahtumien käsittelyssä.

Eri lohkojen yhdistäminen tapahtuu Boolen logiikan mukaisessa järjestyksessä seuraavasti:

1) Ensin yhdistetään kaikki EIKÄ-tapahtumakriteerit aloittaen ylimmästä lohkosta, jonka alla on EIKÄ-ehto.

2) Sen jälkeen yhdistetään kaikki JA-ehdolliset lohkot

3) Viimeisenä yhdistetään kaikki TAI-ehdolliset lohkot.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

0/0 koki tästä olevan apua

Kommentit

0 kommenttia

Kommentointi on poistettu käytöstä.