Kysymys: Millä elementillä automaatioketju tulisi aloittaa?

  • Päivitetty

Automaatioketjun voi aloittaa monella tavalla automaation käyttötarkoituksesta ja toimintalogiikasta riippuen. Yleisimpiä aloituselementtejä ovat:

1) Aloita 
2) On segmentissä
3) Liittyi postituslistalle
4) Tarkista pisteet
5) Custom-elementit

1) Aloita-elementtiä tulee käyttää ainakin silloin, kun automaatioketjun tulee käynnistyä aina tiettynä ajanhetkenä (päivittäin, viikoittain, kahden viikon välein tai kuukausittain) tai se tulee käynnistyä vain tiettynä / tiettyinä päivinä. Aloita-elementin jälkeen lisätään usein On segmentissä -elementti niin, että kaikille automaation käynnistyessä segmentissä oleville kontakteille käynnistyy automaatio.

2) On segmentissä -elementillä automaatio aloitetaan yleensä silloin, kun elementissä odotetaan kontaktin päätymistä segmenttiin. Se siis käynnistää automaation vain uusille segmenttiin päätyneille, jonkin segmenttiehdon täyttävän tapahtuman saaneille kontakteille. Automaation käynnistymisen laukaisee siis segmentin päivittyminen kontaktin omien aktiviteettien, excel-tuonnin tai integraation seurauksena.

3) Liittyi postituslistalle -elementillä automaatio käynnistyy, kun kontakti liittyy tai liitetään jollekin postituslistalle. Tämä liittyminen voi tapahtua ylläpitäjän toimesta, uutiskirjeen tilaussivun kautta tai integraation välityksellä. Elementissä voidaan myös eritellä tarkemmin, että vain tietyn tyyppiset liittymiset huomioidaan - kontakti tilannut uutiskirjeen tilaussivulta, manuaalinen lisäys ylläpitäjän toimesta tai automaattinen lisäys integraation kautta.

4) Tarkista pisteet -elementillä automaatio aloitetaan, kun kontaktille tulee pistemäärän muutos -tapahtuma, ja sen jälkeen kontaktin pistemäärä on määrätyn suuruinen. Käytössä on vertailut pienempi kuin, isompi kuin, yhtä suuri kuin tai eri suuri kuin.

5) Asiakkaillamme voi olla käytössä myös heille määritettyjä custom-elementtejä. Näitä voi olla esimerkiksi verkkosivustovierailuun tai tapahtumiin ilmoittautumiset. Custom-elementtien käyttäminen ei näissäkään tapauksissa ole pakollista, vaan vastaavat toimenpiteet voidaan suorittaa lisäämällä halutut ehdot segmenttiin ja käyttää tuota segmenttiin kuulumista automaation triggerinä.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

0/0 koki tästä olevan apua

Kommentit

0 kommenttia

Kommentointi on poistettu käytöstä.