Ehto: On segmentissä

  • Päivitetty

Voit käyttää On segmentissä -ehtoa, kun haluat ohjata automaatiopolun etenemistä sen perusteella, kuuluuko henkilö määrittelemääsi segmenttiin. 

on-segmentissa.png

Valitse ensin haluatko odottaa:

  • Segmenttiin tulemista 
  • Odottaa määrätty aika segmenttiin tulemista VAI
  • Tarkastaa, onko henkilö segmentissä

 

segmentit.png

Odota segmenttiin tulemista
Valinnassa Odota segmentin tulemista, automaatio käynnistyy, kun segmentin ehto täyttyy. Segmentin ehtona voi olla esimerkiksi oppaan lataaminen. Kun henkilö lataa oppaan, automaatio käynnistyy. Mikäli ehto ei täyty ollenkaan, automaatio ei käynnisty. 

Odota määrätty aika segmenttiin tulemista 
Valinnassa Odota segmentin tulemista määrätty aika, automaatio jatkuu kyllä-haaraan, kun segmentin ehto on täyttynyt valitun ajan sisällä. Jos ehto ei täyty valitussa ajassa, automaatio jatkuu ei-haaraan. Määritä valinnan jälkeen haluamasi odotusaika päivinä, tunteina ja minuutteina. 

odota_maaratty_aika_polut.png

Tarkista onko segmentissä
Tällä valinnalla voit määrittää elementtiin liitettävän toiminnon käynnistyväksi, jos henkilö täyttää valitun segmentin ehdot. 

 

Valitse tämän jälkeen valikosta Segmentit-välilehdellä aikaisemmin tekemäsi segmentti.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

0/0 koki tästä olevan apua

Kommentit

0 kommenttia

Kommentointi on poistettu käytöstä.