Ehto: Klikkasi linkkiä

  • Päivitetty

Kun haluat ohjata automaatiopolun etenemistä sen perusteella, klikattiinko lähettämäsi viestin jotain linkkiä, käytä Klikkasi linkkiä -ehtoa. 

klikkasi_linkkia_nuoli.png

Valitse ensin, haluatko odottaa:

  • Linkin klikkausta
  • Linkin klikkausta määrätyn ajan VAI
  • Tarkastaa aiempi linkkiklikkaus 

klikkasilinkki-auml-_ominaisuudetx.png


Odota linkin klikkausta
Valinnassa Odota linkin klikkausta, automaatio käynnistyy tai jatkuu vasta kun linkkiä on klikattu. Mikäli linkkiä ei klikata ollenkaan, automaatio ei etene. 

Odota linkin klikkausta määrätty aika
Automaatio etenee kyllä-haaraan heti kun linkkiä on klikattu valitun ajan sisällä. Jos linkkiä ei klikata valitun ajan sisällä, tilaaja ohjautuu ei-haaraan. Määritä valinnan jälkeen haluamasi odotusaika päivinä, tunteina ja minuutteina. 

klikkasi_odota-maaratty-aika_3.png

Tarkista aiempi linkkiklikkaus
Tällä valinnalla voit määrittää elementtiin liitettävän toiminnon käynnistyväksi, jos henkilö on jossain automaatioketjun vaiheessa klikannut kirjeen linkkiä, riippumatta siitä onko klikattu viesti yhdistetty automaatiosuunnitelmaan suoraan vai sijaitseeko se jo aikaisemmassa vaiheessa.

 

Valittuasi jonkin ylemmistä vaihtoehdoista, määritä haluatko automaation käynnistyvän kun mitä tahansa valitun viestin linkkiä klikataan vai kun viestin tiettyä linkkiä klikataan. Mikäli valitsit jälkimmäisen vaihtoehdon, valitse tämän jälkeen sivun alaosasta linkki, jonka klikkauksesta automaation halutaan käynnistyvän.

Ikkunan aikaisemmista valinnoista riippuen, ohjelma voi ehdottaa linkin klikkaamisen ja viestin lähettämisen välisen odotusajan määrittämistä päivinä, tunteina ja minuutteina.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

1/1 koki tästä olevan apua

Kommentit

0 kommenttia

Kommentointi on poistettu käytöstä.