Ohjeita IT-tuelle

  • Päivitetty

Useat sähköpostipalvelujen tarjoajat ovat viime aikoina kiristäneet roskapostisuodatuksia ja sen seurauksena uutiskirjeet päätyvät aiempaa helpommin vastaanottajien roskapostiin tai joutuvat jopa kokonaan blokatuiksi jo vastaanottavan palvelimen toimesta.

Tähän on usein syynä lähettävän osoitteen puutteellinen tunnistus ja ristiriitaisuudet lähettäjän ja viestin sisällön (linkkien) välillä.

Kerromme tässä ohjeistuksessa, kuinka voitte tehdä tarvittavat toimet varmistaaksenne viestienne perillemenon.


DKIM

DKIM-todennus ja SPF-tietue kertovat vastaanottavalle palvelimelle, että LianaMailerin lähettävällä palvelimella on lupa käyttää @asiakkaan-domain.fi -osoitetta lähettäjänä. Jotta uutiskirjeet tavoittaisivat vastaanottajat mahdollisimman hyvin, tulisi lähettävän domainin DNS-tietoihin lisätä ohjaus DKIM- ja tarvittaessa SPF-tietuetta varten, sekä luoda oma alidomain tilaus -ja peruutussivulle. Näillä toimenpiteillä mahdollistetaan se, että viestissä sekä toisen tason lähettävät domainit että envelope-sender ovat kauttaaltaan samat.

DKIM-todennus kytketään luonnollisesti vain asiakkaan omalle LianaMailer-tilille.

Esimerkki:
Viestissä käytetään lähettäjänä uutiskirje@asiakkaan-domain.fi-osoitetta ja tilaus- ja peruutussivulla on käytössä LianaMailerin oletus-URL asiakas.mailpv.net. Tällöin viestin envelope-sender on mailpv.net ja myös kirjeen linkit viittaavat tuohon osoitteeseen. Tämän vuoksi vastaanottava palvelin näkee ristiriitaisuuksia lähettäjän ja viestin välillä ja saattaa sen vuoksi estää viestin perillemenon kokonaan tai ohjata sen vastaanottajan roskapostikansioon

Mikäli lähettäjänä on uutiskirje@asiakkaan-domain.fi ja tilaussivun URL on esimerkiksi
uutiskirje.asiakkaan-domain.fi, on envelope-sender silloin uutiskirje.asiakkaan-domain.fi. Tällöin myös viestinlinkit alkavat samalla URL:lla ja viesti menee varmemmin perille vastaanottajille.


Toimi näin varmistaaksesi uutiskirjeidesi perillemeno:

  1. DKIM (+SPF) + alidomain –ohjaustiedot pyydetään Lianan teknisestä tuesta (tuki@lianatech.com). Pyynnön yhteydessä ilmoitetaan, mitä alidomainia tullaan käyttämään. Mikäli käytössä on useampi palvelu ja useita tilaus- / peruutussivuja, joille kaikille halutaan käyttöön viestin läpimenoa parantavat asetukset, toimitathan tiedon näistä kaikista (esim. useamman alidomainin käyttö).
  2. Tukemme toimittaa tarvittavat ohjaustiedot asiakkaalle.
  3. Asiakas tai asiakkaan domainin hallinnoija tekee DKIM- sekä alidomainin ohjausmuutokset domainin DNS-tietoihin. Muutokset on tämän jälkeen ilmoitettava tiedoksi tuellemme, tuki@lianatech.com.
  4. Asiakas tai asiakkaan domainin hallinnoija asettaa käytettävälle domainille myös tarvittaessa SPF-tietueen. Tuki tarkastaa tämän tarpeen tietojen pyynnön yhteydessä.
  5. Tuki asettaa tilaus- ja peruutussivuille käyttöön ohjatun alidomainin sekä tarkistaa käsin määritellyt kirjepohjien tilaus- ja peruutussivut ja vaihtaa ne tarvittaessa uusiksi.
  6. Tuki ilmoittaa asiakkaalle, kun asetukset on laitettu voimaan.

SPF

(Sender Policy Framework) kertoo vastaanottavalle palvelimelle, että lähettävällä palvelimella on lupa käyttää lähettäjänä lähettäjäksi annettua osoitetta. Tuki tarkastaa SPF:n tarpeen pyynnön yhteydessä ja toimittaa asiakkaalle tarvittaessa oikean SPF-tietueen. 

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

0/0 koki tästä olevan apua

Kommentit

0 kommenttia

Kommentointi on poistettu käytöstä.