Personointi vastaanottajakohtaisesti

  • Päivitetty

Uutiskirjeen voi personoida vastaanottajakohtaisesti kahdella tavalla. Tekstillä tai sisältöosioilla.

Tekstin personointi vastaanottajakohtaisesti

Tekstin voi personoida vastaanottajakohtaisesti, esimerkiksi "Hei Maija!". Personoinnissa voi käyttää tilaajille talletettuja tietoja (sarakkeita), kuten nimi tai osoite.

Tilaajien personoitavaksi toivottu tieto sijoitetaan uutiskirjeeseen "dollarimerkintöjen" väliin, esim. $Nimi$ ja $Osoite$.
 

1. Luo Excel-tiedosto, joissa on haluamasi tiedot. Tietoina voi olla esimerkiksi etunimi, sukunimi ja osoite.

excel2_pv.png

2. Tuo lista LianaMaileriin Listojen tuonti -työkalulla.

tuotavat_kentat_mailer2020.png

 

3. Kirjoita lähetettävä viesti. Kirjoita viestiin sarakkeen nimi täsmälleen samalla
    tavalla kuin se lukee osoitetiedoston sarakkeessakin. Lisää dollarimerkit. Esimerkiksi Etunimi -> $Etunimi$.  Dollarimerkinnät korvautuvat lähetysvaiheessa kunkin vastaanottajan omilla tiedoilla.

Älä käytä dollarimerkkien välissä välimerkkejä. Mikäli haluat käyttää useampaa sanaa, käytä esimerkiksi _ -merkkiä sanojen välissä. 

Käytettävissä olevat tiedot löytyvät myös Asetukset-sivulta Tilaajien tiedot -kohdasta.

personointi_mailer2020.png

Huom! Personoidut kohdat eivät välttämättä toimi viestin esikatseluversiossa, jos esikatseluun käytettävällä sähköpostiosoitteella ei löydy järjestelmästä tarvittavia tietoja.
 

Tekstin personointi, kun ominaisuus haetaan LianaAutomation-ohjelman kautta

Jos olet lähettämässä kirjettä LianaMailerin kautta ja haluat personoida tekstin jollain LianaAutomation-ohjelman kautta saatavalla henkilön ominaisuudella, toimi näin:

1. Tilaajien personoitavaksi toivottu tieto sijoitetaan uutiskirjeeseen "dollarimerkintöjen" väliin, jos esimerkiksi halutaan kertoa vastaanottajan edellisen kuukauden ostosten määrä, voidaan käyttää muuttujaa $Ostot_kk$.

  • Kirjoita sarakkeen nimi täsmälleen samalla tavalla kuin se lukee osoitelistan sarakkeen nimenä.
  • Älä käytä välimerkkejä. Mikäli haluat käyttää useampaa sanaa, käytä esimerkiksi _ -merkkiä sanojen välissä.
  • Dollarimerkinnät korvautuvat lähetysvaiheessa kunkin vastaanottajan omilla tiedoilla.

2. Siirry tämän jälkeen LianaAutomation-ohjelmaan ja lisää Segmentit-sivulla automaatiossa hyödynnettävään segmenttiin ominaisuutta koskeva ehto. 

Alla olevassa esimerkissä kirjeeseen on lisätty tender_offer-amount (tuotteesta sillä hetkellä huutokaupassa tarjottu summa). Kirjeeseen on LianaMailerissa tekstin yhteyteen lisätty myös tietokentän nimi $tender_offer-amount$, kuten edellisessä kohdassa opastettiin tekemään.

property_.png

3. Jotta ominaisuus saadaan päivittymään osoitelistalle halutuin aikavälein, luo Automaatiot-sivulla ominaisuudelle tätä varten uusi automaatio. Kohdan 1 esimerkin edellisen kuukauden ostojen määrä päivittyy siis tämän vaiheen asetusten mukaisesti. 

Vedä automaatiosuunnitelma-sivulla suunnitelmaan Aloita, On segmentissä, Lisää postituslistalle ja Pysäytä elementit. Klikkaa kutakin elementtiä ja valitse niiden Ominaisuudet-välilehdiltä haluamasi asetukset, kuten päivitystiheys, osoitelista ja segmentti, joita automaatio koskee.

automation_per.png


Tallenna lopuksi automaatio.

 

Personoitu sisältö Drag&Drop -editorissa

Ominaisuus käytettävissä Custom-editorilla.

Drag & Drop -editorissa on mahdollista luoda osioilla personoitua sisältöä. 

Vie hiiri kirjeen personoitavan osan päälle, jolloin sen oikeaan laitaan ilmestyy ikonipalkki. Klikkaa ratas-ikonia ja valitse avautuvasta ikkunasta kohta Osan sisältö on vastaanottajakohtaista personoitua sisältöä.

personoitu_sisalto_mailer2020.png

 


Mikäli et halua lähettää osalle tilaajista kyseisessä osassa mitään sisältöä, valitse myös kohta Älä näytä oletussisältöä, jolloin osa ei näy valituille vastaanottajille lainkaan. 

personoitu_sisalto_2_mailer2020.png

Tallenna valinta ja klikkaa hiirellä sen jälkeen kirjeen personoitavan osion tekstiosaan, jolloin pääset muokkaamaan sen sisältöä.

Klikkaa tämän jälkeen vihreää plus-merkkiä.

personoitu_sisalto_oletussisalto_mailer2020.png

 

Tämän jälkeen alasvetovalikossa näkyy oletuksena personoidun osan nimenä Nimeämätön

personoitu_sisalto_nimeamaton_mailer2020.png


Klikkaa ratas-ikonia, jonka jälkeen voit alkaa määritellä personoidun osan asetuksia avautuvasta ikkunasta.

personoidunosanasetukest_mailer2020.png

Anna ehdollisen kirjeen osiolle sitä kuvaileva nimi. Osan nimi ei tule näkymään itse kirjeessä. 

Alasvetovalikossa näet ominaisuudet, jotka olet valinnut kirjeen tilaajien tiedoiksi ladatessasi tilaajat LianaMaileriin. Tämän ominaisuuden mukaan määritellään se, kenelle kirjeen osan sisältö näytetään. Vihreästä plus-merkistä voit lisätä tarvittaessa lisää ominaisuuskenttiä.

Ehto-kohdasta voit määritellä sen, pitääkö seuraavassa kenttässä määritelty Arvo olla olemassa, jotta lukija näkee kyseisen viestin osion, vai riittääkö, että kenttä ei ole tyhjä.  

Syötä Arvo-kenttään se arvo, jonka pitää täsmätä tilaajan tiedoissa ominaisuus-kentässä mainitun ominaisuuden kanssa, jotta lukija näkee viestin osion.

Mikäli tilaajan tiedot eivät täsmää vaatimusten kanssa, he näkevät kirjeen oletussisällön, mikäli kohta Älä näytä oletussisältöä, ei ole valittuna asetuksissa.

Tallenna lopuksi asetukset.

Kyseinen uutiskirjeen osio näkyy nyt määrittelyjäsi vastaavalle kohdejoukolle.

Jos haluat lähettää kirjeeen myös niille, joilla personoitujen osioiden ehdot eivät täyty, valitse lähetysvaiheen kohdassa LähetyksetLisäasetukset-valikosta Salli tyhjät ehtolohkot. Tällöin he saavat kirjeen ilman personoituja kirjeen osia.

lisa-cc-88asetukset_etulohkot.png

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

0/0 koki tästä olevan apua

Kommentit

0 kommenttia

Kommentointi on poistettu käytöstä.